De vereniging

Het Aardrijk kent een vereniging met een algemeen bestuur en verschillende werkgroepen. Tezamen houden ze het leven in de woongemeenschap gezellig en fijn. De werkgroepen bestaan uit de bewoners van het Aardrijk, die tezamen leuke activiteiten organiseren, ruimten bijhouden of zich op een andere manier inzetten voor het Aardrijk.

Om een indruk te geven van de diversiteit en rol van de werkgroepen, staan hieronder verschillende werkgroepen beschreven. Het gaat hie slechts om een aantal werkgroepen, maar desondanks geeft dit een mooie weergave van het actieve leven binnen de woongemeenschap.

Werkgroep Werving & Informatie
De Wervings- en Informatiecommissie is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde mensen. De commissie heeft als doel de bekendheid van het Aardrijk te vergroten en belangstellingen aan te trekken voor wonen in het Aardrijk. De commissie doet dit door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten te organiseren en advertenties te plaatsen voor nieuwe bewoners.

Werkgroep Sollicitatie en Integratie
De Sollicitatie- en Integratiecommissie draagt zorg voor het selecteren van geschikte kandidaten (uit de lijst van belangstellenden) en het helpen begeleiden van nieuwe bewoners. Zij organiseert zodoende de sollicitatiegesprekken en vormt een contactpunt voor nieuwe bewoners in het Aardrijk. Deze commissie werkt dan ook veel samen met de Wervings- en Informatiecommissie.

De Schoonmaakwerkgroep
Alle algemene ruimtes van het Aardrijk worden door de bewoners  zelf schoongehouden.  Daar horen dan ook de serres, alle trappen, AnderBed,  de grote hal en de tuin bij. Het schoonmaken heeft ook een sociale functie: elkaar ontmoeten. Vooral voor mensen die nieuw zijn in het Aardrijk, is het een leuke informele manier om hun buren te leren kennen. Alle bewoners van het Aardrijk nemen deel aan de schoonmaakwerkzaamheden, maar de werkgroep coordineert daarnaast de taken.

Werkgroep Algemene Ruimten (WAR)
Deze werkgroep coördineert het gebruik van de algemene ruimten. De algemene ruimten zijn in eerste bestemd voor gebruik door de bewoners van Centraal Wonen het Aardrijk. Omdat in de praktijk blijkt dat de ruimten niet voortdurend gebruikt worden, wordt ook aan niet-bewoners het gebruik toegestaan. De Werkgroep Algemene Ruimten is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het gebruik van de algemene ruimten en het beoordelen en afhandelen van verzoeken tot gebruik van de algemene ruimten.

De werkgroep TOA
De afkorting TOA staat voor Technische Onderhoud(s) Activiteiten; de werkgroep houdt zich bezig met reparatie en onderhoud in en aan de gemeenschappelijke ruimten (zoals Serre, Eetruimte en Ontmoetingsruimte). Het gaat daarbij om die klussen die niet door de woningbouwvereniging worden uitgevoerd en die niet in de woningen zelf voorkomen. Tevens behoort onderhoud van de huisraad van CW het Aardrijk tot de werkzaamheden.

Tuinwerkgroep
Het is heerlijk om van tijd tot tijd in de tuin te werken en eer te hebben van je werk, het resultaat van je arbeid is vaak direct te zien. Ook is het fijn te weten dat zoveel medebewoners genieten van onze schitterende binnentuin, vooral in het voorjaar en in de zomer is het een heerlijke plek om te vertoeven. We hebben een grote tuin en er is altijd wel werk te doen – zoals snoeien, grasmaaien, wieden of het onderhoud van de vuurplaats. Samen zorgen we voor een weelderige tuin met een grote diversiteit aan planten.

Redactie Aardewerk
4 keer per jaar brengen we ‘Aardewerk’ uit, een blad voor en door bewoners. Ieder kwartaal bedenken we een nieuw thema. Het verschijnt zowel digitaal als op papier met een inhoud die varieert van praktische tips, columns, foto’s, nieuwe bewoners die zich ‘op papier’ voorstellen, tot  aankondigingen van activiteiten, interviews, strips, gedichten, tekeningen, wedstrijdjes en wat iedereen maar kwijt wil…

Barwerkgroep
De barwerkgroep verzorgt gezellige wekelijkse baravonden waarbij Aardrijkers met elkaar het weekend inluiden en bijkletsen. Regelmatig zijn er speciale thema-baravonden, bijvoorbeeld met bepaalde muziek, een dansfeest of een spelletjesavond. Ook faciliteren we soms bijzondere avonden, zoals het gezamenlijk kijken van voetbal op groot scherm bij EK en WK. Daarnaast houdt de werkgroep zich onder andere bezig met de administratie van de voorraad en het doen van inkopen voor de bar en financiële handelingen.

Het bestuur
De vereniging wordt in hoofdlijnen aangestuurd door het bestuur van CW Het Aardrijk. Dit is een kleine groep van enthousiaste bewoners, die zich samen inzetten voor een goed functioneren van de vereniging. Het bestuur houdt zich bezig met allerlei activiteiten die het wonen en leven in het Aardrijk bevorderen, waaronder het beheren van de financien, contacten onderhouden met externe partijen, het beheren van de website en communicatiekanalen binnen het Aardrijk en updaten van de Aardrijk Almanak.

Algemene LedenVergadering (ALV)
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het uitschrijven, voorzitten en notuleren van de Algemene Ledenvergadering, die ongeveer 6x per jaar plaatsvindt. Dit is het belangrijkste orgaan binnen de verenging, en vormt het podium voor de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld over de financien, de huisregels en de benoemingen van nieuwe leden voor de werkgroepen.