De vereniging

Het Aardrijk kent een vereniging met een algemeen bestuur en verschillende
werkgroepen. Het bestuur en de werkgroepen bestaan uit de bewoners van het
Aardrijk.
Om een indruk te geven van de diversiteit en rol van de werkgroepen, staan
hieronder verschillende werkgroepen beschreven. Het gaat hier slechts om een
aantal werkgroepen, maar desondanks geeft dit een mooie weergave van het
actieve leven binnen de woongemeenschap.

Werving & Informatie
De Wervings- en Informatiecommissie is het eerste aanspreekpunt voor
geïnteresseerde mensen. De commissie heeft als doel de bekendheid van het
Aardrijk te vergroten en belangstellenden aan te trekken voor wonen in het
Aardrijk. De commissie doet dit door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten te
organiseren en advertenties te plaatsen.

Sollicitatie en Integratie
De Sollicitatie- en Integratiecommissie draagt zorg voor het selecteren van
geschikte kandidaten en de begeleiding van nieuwe bewoners. De werkgroep
organiseert de sollicitatiegesprekken en vormt een contactpunt voor nieuwe
bewoners in het Aardrijk. Deze commissie werkt dan ook veel samen met de
Wervings- en Informatiecommissie.

De Schoonmaakwerkgroep
Alle algemene ruimtes van het Aardrijk worden door de bewoners zelf
schoongehouden. Het schoonmaken heeft ook een sociale functie: elkaar
ontmoeten. Alle bewoners van het Aardrijk nemen deel aan de
schoonmaakwerkzaamheden. Deze werkgroep coördineert de taken.

Algemene Ruimten (WAR)
Deze werkgroep coördineert het gebruik van de algemene ruimten. De
Werkgroep Algemene Ruimten is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien
van het gebruik van de algemene ruimten en het beoordelen en afhandelen van
verzoeken tot gebruik van de algemene ruimten (zowel intern als extern).

De TOA
De afkorting TOA staat voor Technische Onderhoud(s) Activiteiten; de werkgroep
houdt zich bezig met reparatie en onderhoud van de gemeenschappelijke
ruimten en overige klussen binnen Het Aardrijk.

Tuinwerkgroep
De tuinwerkgroep verzorgt het onderhoud van de gezamenlijke binnentuin.

Redactie Aardewerk
Vier keer per jaar brengen we ‘Aardewerk’ uit, een blad voor en door bewoners.
Ieder kwartaal bedenken we een nieuw thema. Het verschijnt zowel digitaal als
op papier met een inhoud die varieert van praktische tips, columns, foto’s,
nieuwe bewoners die zich voorstellen, tot aankondigingen van activiteiten,
interviews, strips, gedichten, tekeningen, wedstrijdjes en wat iedereen maar
kwijt wil.

Barwerkgroep
De barwerkgroep verzorgt wekelijkse baravonden waarbij Aardrijkers met elkaar
het weekend inluiden en bijkletsen. Regelmatig zijn er speciale thema-
baravonden, bijvoorbeeld met bepaalde muziek, een dansfeest of een
spelletjesavond. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met de administratie
van de voorraad en het doen van inkopen voor de bar en financiële handelingen.

Het bestuur
De vereniging wordt in hoofdlijnen aangestuurd door het bestuur van CW Het
Aardrijk. Het bestuur houdt zich bezig met allerlei activiteiten die het wonen en
leven in het Aardrijk bevorderen, waaronder het beheren van de financiën,
contacten onderhouden met externe partijen, het beheren van de website en
communicatiekanalen binnen het Aardrijk en updaten van de Aardrijk Almanak.

Algemene LedenVergadering (ALV)
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het uitschrijven, voorzitten en
notuleren van de Algemene Ledenvergadering, die ongeveer zes keer per jaar
plaatsvindt. Dit is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging, en vormt het
podium voor de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld over de financiën, de
huisregels en de benoemingen van nieuwe leden voor de werkgroepen.