Welkom

Welkom bij Centraal Wonen Aardrijk: een bijzondere woonvorm in wijk de Haagse Beemden
in Breda. Een bewoner van Aardrijk heeft een eigen woning, maar binnen het wooncomplex
woont iedereen samen. Verspreid over drie woonlagen kent het U-vormige gebouw 52
appartementen met circa 80 bewoners. De appartementen zijn verbonden door gedeeltelijk
met glas overkapte galerijen. Het geheel is gebouwd rond de grote gemeenschappelijke
binnentuin.

De vereniging
De Aardrijkbewoner is lid van de woonvereniging en draagt actief bij aan het gezamenlijke
reilen en zeilen binnen de vereniging. Iedere bewoner kan deelnemen aan gezamenlijke
activiteiten en kan ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de bar,
werkplaats, platte vloer of de verenigingskeuken. Er wordt vanuit gegaan dat je als lid van de
vereniging meewerkt in één of meerdere werkgroepen. Deelnemen aan het praktische en
sociale reilen en zeilen van de vereniging is een belangrijk onderdeel van het wonen in
Aardrijk. Zo dragen we samen zorg voor de tuin en het schoonhouden van het gebouw.
Woonvereniging Aardrijk biedt de bewoner de voordelen van individuele vrijheid én
onderlinge betrokkenheid.

De bewoners
CW Aardrijk kent een diversiteit aan bewoners, zoals jong en ouder, alleenstaanden en
gezinnen en kent geen onderscheid tussen onder andere culturele, etnische of religieuze
achtergronden. Als er een woning vrijkomt, kiest de sollicitatiecommissie onder meer op basis
van de huidige samenstelling een nieuwe bewoner. De vereniging wil op deze manier een
afspiegeling zijn van de maatschappij en de diversiteit binnen de gemeenschap stimuleren.